Finansiell kalender

I den finansiella kalendern finns information om kommande händelser såsom rapporter, telefonkonferenser och investerarmöten.

2022

2022-02-16

Bokslutskommuniké 2021

Telefonkonferens kl 10.00

Finansiella rapporter

2022-04-22

Delårsrapport januari - mars 2022

Telefonkonferens kl 10.00

Finansiella rapporter

2022-04-27

Årsstämma i Vitrolife AB (publ)

 

Mer information

2022-07-15

Delårsrapport januari - juni 2022

Telefonkonferens kl 10.00

Finansiella rapporter

2022-10-27

Delårsrapport januari - september 2022

Telefonkonferens kl 10.00.

Finansiella rapporter

2023

2023-02-02

Bokslutskommuniké 2022

Telefonkonferens kl 10.00

Finansiella rapporter